عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بلخ

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بلخ


بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بلخ از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز دو شنبه، ۷ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.

بورد رهبری سکرتریت:

1.     فروازن آریا، رییس سکرتریت ولایتی بلخ

2.     رفیع الله ورگ، معاون سکرتریت ولایتی بلخ

3.     استاد عبدالحمید انصاری، معاون سکرتریت ولایتی بلخ

4.     استاد هجرت الله همدرد، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی بلخ

5.     سید اسماعیل بلخی، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی بلخ

6.     نصیره ثمر، مشاور حقوقی سکرتریت ولایتی بلخ

 

7.     سید مجتبی عنایت مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی بلخ

8.     نجیبه کریمی، معاون دارالانشاء

9.     احمد فرید علمی، عضو دارالانشاء

10. ابراهیم خلیفی عضو دارالانشاء

 

11. امید بلخی ، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی بلخ

12.  بشیر بدلون، معاون  کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

13. منیره زاهدی، عضو رسانه‌ها

14. ولید کریمی، عضو رسانه‌ها

15. حمید الله کاتب، عضو رسانه‌ها

#تذکر: مطابق ماده شانزدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند.

 

16. عبدالهادی بلخوال، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی بلخ

17. محمد بشیر امینی، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

18. اجمل آرین، عضو کمیته ارتباطات

19. عبدالغنی غنی غنی­زاده، عضو کمیته ارتباطات 

20. گل محمد حریق، عضو کمیته ارتباطات

21. جواد عطایی، عضو کمیته ارتباطات

 

22. دریا رووفی، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی بلخ

23. امین حقجو، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

24. پروین خاوری، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

25. امید صالح زاده ، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

دفتر مطبوعاتی و سخنگویی گروپ تماس جوانان برای صلح

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان بامیان

۷ ثور ۱۴۰۰ / ۲۷  اپریل ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی بلخ

اشتراک گزاری از طریق