عنوان

جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات

کتگوری

برچسب‌ها

جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات

جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات

 

جرگه صلح نسل نو و جوانان به تاریخ 1 قوس 1399 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2020 در ولایت هرات با حضور صدها جوان برگزار گردید. این جرگه از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح، راه اندازی گردیده بود که در آن نمایندگان نسل نو و جوانان از 20 واحد اداری این ولایت اشتراک داشتند.


جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات از سه بخش تشکیل گردید که شامل افتتاحیه، کارهای کمیته‌های کاری، ارائه فیصله کمیته‌های کاری و ارائه قطعنامه بود. در ابتدا سونیا احمدی، عضو رهبری کمیسیون برگزاری در مورد جرگه معلومات ارائه نموده، ضمن حمایت از پروسه صلح، بر برقراری آتش تاکید کردند. سپس محمد سنگر امیرزاده، رییس گروپ تماس جوانان برای صلح بر ختم جنگ در کشور تاکید کرده و از طرف‌های درگیر خواست تا پروسه مذاکرات باید به نتیجه برسد. خلیل احمد متین، معاون گروپ تماس بر همبستگی و همگرایی جوانان و کنار گذاشتن اختلافات قومی و زبانی تاکید کردند. در ادامه عبدالبصیر آرین، لینا حیدری، وحید الله عبید، استاد عزیز احمد کریمی، شفیق الله سلطانی و مهدی پارسا بر کاهش خشونت‌ها، ادامه مذاکرات بین الافغانی و استقرار صلح دایمی در کشور تاکید کردند.


در بخش دوم برنامه، کار کمیته‌های کاری آغاز و اعضای جرگه روی شش موضوع تعیین شده با هم تبادل نظر و بحث نمودند. نظریات اعضای جرگه توحید و در بخش سوم برنامه توسط مسوولان هر کمیته ارائه گردید. در همین حال منشی‌های کمیته های ده گانه، قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هرات را ترتیب و ارائه نمودند.

قطعنامه جرگه صلح نسل نو و جوانان-هرات

جرگه صلح نسل نو و جوانان به تاریخ 1 قوس 1399 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2020 در ولایت هرات با حضور صدها جوان برگزار گردید. این جرگه از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح، راه اندازی گردید که در آن نمایندگان نسل نو و جوانان از 20 واحد اداری این ولایت اشتراک داشته خواست‌ها و فیصله‌های شان را از حکومت افغانستان، تحریک طالبان و جامعه بین المللی به‌خصوص ایالات متحده امریکا قرار زیر بیان داشتند:

1.      ساختار دموکراتیک و متکثر فعلی حفظ و امکان مشارکت سیاسی معنادار برای جوانان لحاظ شود.

2.       سهیم ساختن جوانان با دانش سیاسی و حقوقی از متن جامعه در ترکیب هیئت مذاکره کننده طرف حکومت بدون در نظر داشت مسائل قومی، سمتی، زبانی، نژادی، حزبی و مذهبی.

3.      حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر از جمله قانون اساسی کشور، حقوق زنان، حفظ آزادی بیان، حقوق مدنی، مساوات بین اقوام و مذاهب.

4.      تامین امنیت شهروندان کشور که یکی از وظایف و اولیت‌های حکومت است.

5.      اعلان آتش بس فوری از طرف طالبان به منظور کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات افراد ملکی.

6.      از طالبان می‌خواهیم که در مذاکرات صلح مستقلانه عمل نموده و با در نظر داشت حفظ و رعایت منافع ملی  طرزالعمل جامع و واضح را برای گفتگوهای صلح بین الافغانی ارائه نمایند.

7.       از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا موانع فرا راه مذاکرات صلح را بردارند و از طالبان نیز می‌خواهیم که با کشورها و سازمان‌های محرک جنگ قطع رابطه نمایند.

8.      ما از طالبان می‌خواهیم تا حق تحصیل و مشارکت سیاسی زنان را در مذاکرات صلح مد نظر بگیرند.

9.      ما از جامعه جهانی می‌خواهیم تا رسیدن به صلح پایدار، توسعه و انکشاف همه جانبه، در کنار مردم افغانستان قرارداشته و از تمام ابزارهای دیپلوماتیک برای ختم جنگ چهل ساله در این کشور استفاده نماید.

10. تضمین جامعه‌ی جهانی برای حفظ دست آوردها و ارزش‌های دو دهه اخیر.

11. مراجعه طرف‌های مذاکرات به آرا و خواست مردم در مسائل کلان و سرنوشت ساز کشور.

12. عدم امنیت فیزیکی، روانی، تخریب زیرساخت‌ها و تشدید فقر، بیکاری و بحران اجتماعی و... از عوامل ناشی از جنگ در ولایت هرات است.

13. آماده سازی بستر مشارکت مردمی و اختصاص امکانات تشکیل هسته‌های مردمی برای نظارت و تحقق صلح پایدار در کشور.

14. حضور رسانه‌ها و جامعه مدنی بمنظور شفافیت بیشتر در روند مذاکرات صلح.

 

با احترام

جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات

1 قوس 1399 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2020

اشتراک گزاری از طریق