عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بامیان

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بامیان

 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بامیان از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز یک شنبه، ۶ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.

 

در این نشست ابتدا خلیل احمد متین، معاون گروپ تماس و وحید الله سهیل، رییس دفتر هماهنگی ولایتی گروپ تماس در مورد فعالیت‌های، ادامه جرگه‌های صلح، برنامه‌های آینده و چگونگی فعالیت‌ سکرتریت‌های ولایتی معلومات ارائه نمودند. اشتراک کنندگان این نشست ضمن ارائه نظریات به منظور گسترش فعالیت‌ها، از ایجاد سکرتریت‌های ولایتی حمایت کردند.

 

اعضای نشست چهار تن را به عنوان مسوولان انتخابات سکرتریت تعیین کردند تا انتخابات سکرتریت را برگزار نمایند. در نتیجه انتخابات، ۱۵ تن در بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان بامیان انتخاب گردیدند که شامل؛ ۷ تن از میان اعضای کمیسیون، ۵ تن از میان مسوولان و ۳ تن از میان منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه انتخاب گردیند.


در ادامه نشست ۱۵ تن از اعضای بورد سکرتریت ولایت بطور انتخابی رییس، معاونان، مسوولان کمیته‌ها و اعضای کمیته‌ها را مشخص کردند که قرار ذیل می‌باشند:

·       محمد امان رهگذر، رییس سکرتریت ولایتی بامیان

·       محمد عالم فاضل، مشاور سیاسی

·       عبدالله شایگان، مشاور مطبوعاتی

·       طاهر محمدی معاون سکرتریت ولایتی

·        حمیده محسنی معاون سکرتریت ولایتی

 

·       مجتبی شهیدانی مسوول دارالانشاء سکرتریت ولایتی بامیان

·       ملکه امینی معاون دارالانشاء

·       لطیفه عضو دارالانشاء

·        نصرت الله مهران عضو دارالانشاء

·        توفیق الله حبیبی عضو دارالانشاء

 

·       حبیب الله محرابی مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی بامیان

·       قدسیه محبی معاون کمیته رسانه‌ها

·        غضنفر حسینی عضو کمیته‌ رسانه‌ها و سخنگویی

·       حمزه جبران عضو کمیته‌ رسانه‌ها و سخنگویی

 

·       صادق عادلی مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی بامیان

·       عقیل عرفانی معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

·        فاضله صالحیزاده عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

·        عبدالرشید میرزایی عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

·        بتول محمدی عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

 

·       سید بشیر محمدی مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی بامیان

·       قربان راسخ معاون کمیته ارتباطات

·        غلام سخی بخشی زاده عضو کمیته ارتباطات

قرار است بورد رهبری سکرتریت ولایتی در هماهنگی با دفتر مرکزی-کابل برنامه‌ها و فعالیت‌های صلح خواهانه جوانان بامیان را به منظور هماهنگی و همصدایی جوانان در پروسه صلح ادامه دهند.دفتر مطبوعاتی و سخنگویی گروپ تماس جوانان برای صلح

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان بامیان

۶ ثور ۱۴۰۰ / ۲۶ اپریل ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی بامیان

اشتراک گزاری از طریق