عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هرات

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هرات

 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هرات از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز شنبه، ۱۱ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید که شامل ۳۰ عضو می‌باشد.

#بورد‌رهبری سکرتریت:

1.     آرش بشریار، رییس سکرتریت ولایتی هرات

2.     غلام رسول نیازی، معاون سکرتریت ولایتی هرات

3.     لیلا امیری، معاون سکرتریت ولایتی هرات

4.      سونیا احمدی، معاون سکرتریت ولایتی هرات

5.     عبدالله فیروزی، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی هرات

6.     عزیز احمد عزیزی، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی هرات

7.     عبدالله شهیدزاده، مشاور حقوقی سکرتریت ولایتی هرات

8.     استاد عزیز احمد کریمی مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی هرات

9.     عبدالهادی قانع غوری، عضو هیئت نظارت

10.  مریم ابرام، عضو هیئت نظارت

11.  فیروز احمد بهزاد، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی هرات

12.  یلدا هژیر امینی ، معاون دارالانشاء

13.  نازنین جامع، عضو دارالانشاء

14.  گل افروز اکبری عضو دارالانشاء

15.  صدیقه نظری ، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی هرات

16.   سهیل سهیل، معاون  کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

17.   عبدالوحید مفکر، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

18.   محمد طاهر تره‌کی، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

19.   پریسا نوری، عضو کمیته رسانه ها و سخنگویی

20.   الیناز امینی، عضو کمیته رسانه ها و سخنگویی

#تذکر: مطابق ماده شانزدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند.

21.   سورج عرب، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی هرات

22.   مصعب امیریان، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

23.   فرید احمد فرهمند عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی هرات معرفی می‌گردند.

24.   صادق اسلام‌یار، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی هرات

25.   فرشید رحیمی، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

26.   عزیزاحمد سروری، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

#نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی هرات معرفی می‌گردند.

#هیئت رییسه بورد مشورتی سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت هرات:

27.  استاد  بشیر طارق، رییس بورد مشورتی سکرتریت ولایتی هرات

28.  استاد لینا حیدری، معاون بورد مشورتی

29.  کاوس هاشمی، معاون بورد مشورتی

30.  ماریا جامی الاحمدی، منشی بورد مشورتی

 

با احترام

دفتر رسانه ها و سخنگویی گروپ تماس

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان هرات

۱۱ ثور ۱۴۰۰ / ۱ می ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی هرات

اشتراک گزاری از طریق