عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت قندهار

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت قندهار
 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت کندهار از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز شنبه، ۱۱ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.


بورد‌رهبری سکرتریت:

1.     استاد نثار احمد آزاد، رییس سکرتریت ولایتی کندهار

2.     استاد ویس عزیزی، معاون سکرتریت ولایتی کندهار

3.     شگوفه عرفان، معاون سکرتریت ولایتی کندهار

4.     اسدالله حکیمی، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی کندهار

5.     کمال الدین څپاند، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی کندهار

6.     صدیق الله صدیقی، مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی کندهار

7.     عبدالاحد خادم، عضو هیئت نظارت سکرتریت

8.     مرتضی درانی، عضو هیئت نظارت سکرتریت

9.     محمد همدرد، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی کندهار

10.  پروانه حسینی، معاون دارالانشاء

11.  احسان الله محسن، عضو دارالانشاء

12.  ولی محمد بادیزی، عضو دارالانشاء

13.  فضل الله فضلی، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی کندهار

14.  رخشانه عمرزی، معاون  کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

15.  سیف الله صادقی ، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

16.  اسد آشنا، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

17.  سید ولی سیرت، عضو کمیته رسانه ها و سخنگویی

تذکر: مطابق ماده هدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند.

۱۸. حفیظ الله پوپل، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی کندهار

۱۹. نعمت الله کاکړ، معاون کمیته ارتباطات سکرتریتظ

۲۰. نادره توخی، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

۲۱. سید مسعود وهاب زاده، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

۲۲. اصیل زارع، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی کندهار معرفی می‌گردند.

۲۳آغا ولی بارانی، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی کندهار

۲۴. اسدالله وفا، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۵. نعمت الله محمدی، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۶. علی احمد حنیفی، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی کندهار معرفی می‌گردند .

۲۷. رفیع آزاد، مسوول  بورد مشورتی سکرتریت ولایتی کندهار

۲۸. محمد رضاء اسلمی، معاون بورد مشورتی

۲۹. عزت الله خپلواک، منشی بورد مشورتی


با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان کندهار

دفتر رسانه ها و سخنگویی گروپ تماس

۱۱ ثور ۱۴۰۰ / ۱ می ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی قندهار

اشتراک گزاری از طریق