عنوان

سکرتریت جرگه صلح نسل نو وجوانان در ولایت پکتیا

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت جرگه صلح نسل نو وجوانان در ولایت پکتیا

ایجاد بورد رهبری سکرتریت جرگه صلح نسل نو وجوانان در ولایت پکتیا؛


بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان به تاریخ ۱۸ثور ۱۴۰۰ خورشیدی که برابر است با ۸ می ۲۰۲۱ میلادی، به همکاری گروپ تماس جوانان در ولایت پکتیا تشکیل گردید.

درجریان جلسه ای که برای ایجاد سکرتریت این ولایت برگزارشده بود، یک هییت اختصای از جوانان ولایت پکتیا جهت برگزاری انتخابات تعیین شد.

براساس نتایج انتخابات، بورد رهبری سکرتریت پکتیا ۲۷ عضو دارد، که رییس، معاونان و سایر مسوولان آن با درنظر داشت اصل انتخابی تعیین شده اند.

 مسوولان سکرتریت ولایتی پکتیا قرار ذیل می باشند:

1.         سد جمال الدین آصف خیل، رییس سکرتریت ولایتی پکتیا

2.         احمدالله احمدی، معاون سکرتریت ولایتی پکتیا

3.         شریف منگل، معاون سکرتریت ولایتی پکتیا

4.         زیارت گل تاثیر، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی پکتیا

5.         حضرت نبی شیرزی، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی پکتیا

6.         جلیل جلالی، مسوول هییت نظارت سکرتریت ولایتی پکتیا

7.         عزیزالرحمن رحمانی، معاون هییت نظارت سکرتریت

8.         ظاهر شاه انگار، عضو هییت نظارت سکرتریت

9.         ملا معصوم جان زازی، عضو هییت نظارت سکرتریت

10.       توریالی مسودی، مسوول دارالانشاء سکرتریت ولایتی پکتیا

11.       اسلام الدین، معاون دارالانشاء

12.       اول گل روحانی، عضو دارالانشاء

13.       فیض الله فیضی، مسوول کمیته رسانه¬ای و سخنگویی

14.       وحیدالله بریال، معاون کمیته رسانه ای و سخنگویی

15.       رویا، عضو کمیته رسانه ای و سخنگویی

16.       دین محمد همت، مسوول  کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی پکتیا

17.       اسماعیل حیدری، معاون کمیته ارتباطات

18.       زینب، عضو کمیته ارتباطات

19.       فیصل منگل، عضو کمیته ارتباطات

20.       رفیع الله مطمعن، عضو کمیته ارتباطات

21.       اصغر مجرم زازی، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی پکتیا

22.       اجمل مسعود زی، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

23.       سالمه، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

24.       خالد زدران، مسوول بورد مشورتی سکرتریت ولایتی پکتیا

25.       قطب گل، معاون بورد مشورتی سکرتریت

26.       لایق وحدت، معاون بورد مشورتی

27.       هجرت بی بی، منشی بورد مشورتی

تیم سکرتریت ولایتی پکتیا

اشتراک گزاری از طریق