عنوان

جرگه صلح نسل نو و جوانان فاریاب

کتگوری

برچسب‌ها

جرگه صلح نسل نو و جوانان فاریاب

جرگه صلح نسل نو و جوانان فاریاب

 

جرگه صلح نسل نو و جوانان در ولایت فاریاب از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به تاریخ 25 جدی 1399 برابر با 14 جنوری 2021 میلادی برگزار گردید. این جرگه با حضور صدها جوان که از ده واحد اداری این ولایت شرکت داشتند، دایر گردید.


جرگه صلح نسل نو و جوانان فاریاب از سه بخش تشکیل گردیده بود که شامل افتتاحیه، کارهای کمیته‌های کاری، ارائه فیصله کمیته‌های کاری و ارائه قطعنامه بود که در ابتدا حمید الله مسرور عضو رهبری گروپ تماس و مسوول برگزاری این جرگه در ولایت فاریاب در مورد نقش و جایگاه جوانان در پروسه صلح تاکید کردند. سپس استاد ملاحت علمی از فعالیتهای گروپ تماس و برگزار جرگه استقبال نموده، در مورد نگرانی‌های زنان تاکید کردند. در ادامه استاد خالد ادیب، عضو برگزاری جرگه در مورد وحدت و بسیج مردم افغانستان برای برقراری صلح و ختم جنگ صحبت نمودند.


در بخش دوم برنامه، کار کمیته‌های کاری آغاز و اعضای جرگه روی شش موضوع تعیین شده با هم تبادل نظر و بحث نمودند. نظریات اعضای جرگه توحید و در بخش سوم برنامه توسط مسوولان هر کمیته ارئه گردید. در همین حال منشی‌های کمیته های ده گانه قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فاریاب را ترتیب و ارائه نمودند.

قطعنامه جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فاریاب


جرگه صلح نسل نو و جوانان فاریاب به تاریخ 25 جدی 1399 خورشیدی برابر با 14 جنوری 2021 میلادی در ولایت فاریاب با حضور صدها جوان برگزار گردید. این جرگه از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح، راه اندازی گردیده بود که در آن نمایندگان نسل نو و جوانان از تمام واحدهای اداری این ولایت اشتراک داشته، خواست‌ها و فیصله‌های شان را از حکومت افغانستان، تحریک طالبان و جامعه بین المللی به‌خصوص ایالات متحده امریکا قرار زیر بیان داشتند:

1.     خواست‌های جوانان ولایت فاریاب از حکومت افغانستان در روند صلح:

·        نه گفتن به انحصار و تعصبات، ایجاد تیم همه شمول و سهیم ساختن جوانان، زنان و همه اقشار جامعه در پروسه صلح؛

·        انسجام و وحدت سیاسیون و متنفذان ملی و ایجاد وحدت ملی؛

·        انعطاف پذیری در چوکات تعادل اسلامی در روند مذاکرات صلح؛

·        در نظر گرفتن منافع ملی کشور؛

·        ملی بودن ساختار سیاسی پسا صلح.

2.     خواست‌های جوانان ولایت فاریاب از تحریک طالبان در روند صلح:

·        آتش بس باید مبنای مذاکرات صلح باشد؛

·        ارج گذاشتن به دستآوردهای 20 سال اخیر مردم و حکومت افغانستان؛

·        استقلالیت در مذاکرات و قطع همکاری با کشورهای که خواهان ادامه جنگ در افغانستان هستند؛

·        انعطاف پذیری طرف‌ها مطابق دین مبین اسلام و قانون اساسی کشور.

3.     خواست‌های جوانان ولایت فاریاب از جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه در روند صلح:

·        حمایت از پروسه صلح، جلوگیری از مداخلات کشورها و احترام به اصل تمامیت ارضی کشور؛

·        ایجاد اجماع جهانی و بین المللی برای پروسه صلح؛

·        پابند بودن به تعهدات طرف‌های دخیل در مذاکرات صلح افغانستان؛

·        حمایت جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا از پروسه صلح و حفظ موقف ناظر بین‌المللی؛

·        اجماع کشورهای اسلامی جهت حمایت از پروسه صلح و صدور قطعنامه توسط کنفرانس اسلامی بمنظور نا مشروع خواندن جنگ در افغانستان؛

·        اجماع منطقوی در سطح کشورهای همسایه به منظور حمایت از پروسه صلح افغانستان.

4.     ارائه پیشنهادات به منظور چگونگی به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی و مسوولیت جوانان ولایت فاریاب:

·        ما جوانان فاریاب از مذاکرات صلح حمایت می‌کنیم؛

·        ارج گذاری بر منافع ملی و دستآوردهای 20 سال اخیر؛

·        ایجاد یک میکانیزم جدید و همه شمول که در آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان و همچنان احزاب تاثیر گذار سهیم بوده و یک ساختار حکومت عبوری را داشته باشد؛

·        جانبین به اساس منافع ملی و بر اساس اصل انعطاف پذیری مذاکرات را پیش ببرند.

5.     ارائه مشکلات محلی ناشی از جنگ های مسلحانه در ولایت فاریاب:

·        بیجا شدن مردم ولایت فاریاب از ولسوالی‌ها به شهر در اثر جنگ‌های دوامدار؛

·        از بین رفتن تاسیسات عام المنفعه، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و تحصیلی، عقب ماندن برنامه‌های انکشافی؛

·        نا امن بودن شاهراه‌ها و قطع دوامدار لین برق ولایت فاریاب.

6.     ارائه نظریات و پیشنهادات جهت چگونگی نظارت از روند صلح به سطح محلی و ملی و مسوولیت جوانان ولایت فاریاب:

·        تسریع بخشیدن روند صلح از طرف دولت افغانستان و طالبان؛

·        همگانی ساختن آجندای مذاکرات صلح؛

·        پیشبرد مذاکرات توسط آدرس کلی و همه شمول (شورای عالی مصالحه ملی)؛

·        ایجاد یک کمیته همه شمول از تمام اقشار جامعه جهت نظارت از روند مذاکرات صلح؛

·        نظارت قاطع در روند صلح توسط شرکای بین المللی و جامعه ملل.

با احترام

جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فاریاب

25 جدی 1399 خورشیدی / 14 جنوری 2021 میلادی

اشتراک گزاری از طریق