عنوان

جرگه صلح نسل نو و جوانان پکتیکا

کتگوری

برچسب‌ها

جرگه صلح نسل نو و جوانان پکتیکا

 

جرگه صلح نسل نو وجوانان ولایت پکتیکا به تاریخ 8 حمل سال 1400 برابر با 28 مارچ 2021 میلادی از سوی جوانان ولایت پکتیکا به همکاری گروپ تماس جوانان برای صلح و با حضور صدها جوان از تمام واحدهای اداری این ولایت برگزار شد

.

این جرگه در سه بخش برگزار شد؛ بخش نخست شامل افتتاحیه، بخش دوم کار کمیته‌های ده‌گانه و بخش سوم شامل ارائه نظریات کمیته‌ها و قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان پکتیکا بود.


سید جمال الدین آصف خیل، عضو رهبری گروپ تماس جوانان برای صلح جنگ جاری در کشور را جنگ بیگانه‌ها خوانده می‌گوید که هر چی زود تر به این جنگ نقطه پایان گذاشته شود.


اسماعیل نصرت می‌گوید که سهم جوانان در روند گفت‌وگوهای صلح کم رنگ است و برای قشر که همیشه قربانی جنگ بوده، قابل قبول نمی‌باشد.

داکتر نظیفه می‌گوید قربانی این جنگ زنان و کودکان هستند و با گذشت هر روز این قربانی‌ها بیشتر می‌شود.


از سوی هم محمد حنیف می‌گوید که جنگ باعث شده که تمام ارزش های اجتماعی در کشور از بین برود و این جنگ در کنار تلفات جانی ضربه بزرگ اقتصادی را نیز به کشور و جامعه وارد کرده است.


حمدالله همتیار جنگ جاری در کشور را به نفع کشور های بیرونی خوانده می‌گوید که این جنگ برای منافع شخصی کشورهای منطقه است و نباید دوام پیدا کند.


گروپ تماس جوانان برای صلح به ولایت‌های زیادی سفر کرده و تلاش دارد که در روند صلح خواست ها و پیشنهادات جوانان را به حکومت افغانستان، تحریک طالبان و جامعه جهانی برساند.


در بخش دوم برنامه، کار کمیته‌های کاری آغاز و اعضای جرگه روی شش موضوع تعیین شده با هم تبادل نظر و بحث نمودند. نظریات اعضای جرگه توحید و در بخش سوم برنامه توسط مسوولان هر کمیته ارائه گردید. در همین حال منشی‌های کمیته های ده گانه، قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت پکتیکا را ترتیب و ارائه نمودند.

قطعنامه جرگه صلح نسل نو و جوانان پکتیکا


اینکه در کشور از چهل سال بدینسو جنگ بیرونی جریان دارد،  افغان‌های عام قربانی داده است. این جنگ ساختار‌ها، اقتصاد، صحت، امور اجتماعی، فرهنگ و تمام بخش‌ها را خسارمند ساخته و حتی به شکل مکمل از بین برده است.

 قوتهای بزرگ جهانی در طول تاریخ استفاده سؤ از این وضعیت کشور نموده و اهداف شوم خود را به پیش برده و ما را قربانی کرده اند. هم اکنون گفتگوهای صلح جریان دارد و فرصت صلح ایجاد شده است، بنابر این صدها جوان اعم از مرد و زن ولایت پکتیکا به روز یکشنبه 8  حمل 1400 برابر با 28 مارچ 2021 گردهم آمده و به همکاری گروپ تماس جوانان برای صلح جرگه را در مورد صلح برگزار کرده و خواست‌های خود را در 8 ماده به شکل ذیل طی قطعنامه‌ای ارائه می‌کنند:

1.     برای اینکه به گفتگوهای صلح زمینه مکمل مساعد شود، از تمام جناح های دخیل می‌خواهیم تا آتش بس قاطع، عاجل، سراسری و دراز مدت را تأمین کنند.

2.     گفتگوهای بین الافغانی میان جناح‌های درگیر در یک کشور بی طرف، بدون نفوذ جناح های بین المللی تحت نظارت جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان کشورهای اسلامی هر چه عاجل آغاز شود.

3.     در کشور نظام اسلامی و ملی ایجاد گردد، که به هیچ جناح وابسته نبوده، ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی، سیاسی و سایر ارزش‎ها رعایت شود، دست آوردهای گذشته کشور صیانت شده و به خواست و اراده ملت به میان آید.

4.     از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که گفتگوهای صلح را به شکل صادقانه و راستین پیش ببرند، هرچه بیشتر کشور در به در، ویران و مردم بیچاره را در نظر گرفته، روند صلح را بدون تاثیرات و فشارهای خارجی‌ها و با در نظرداشت ارزش‌های اسلامی و منافع ملی به شکل درست و بدون ضیاع وقت پیش ببرند. یکدیگر را بپذیرند، احترام متقابل داشته، از منافع شخصی گذشته و به منافع ملی احترام داشته و از خود انعطاف نشان دهند.

5.     اینکه ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در کشور ما جنگ بیست ساله را شروع کرده و هم اکنون تلاش‌های صلح را آغاز کرده و می‌خواهند این جنگ پایان یابد، بنا بر این جنگ را باید به شکل مکمل و مسوولانه پایان دهد و با در نظرداشت تاریخ گذشته افغانستان، برای ما صلح ناقص را تامین نکند. بلکی آمریکا باید با نظارت جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان بین المللی کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه به شکل مشترک تلاش‌های صادقانه را برای صلح افغانستان انجام داده و بحران افغانستان را برای همیشه حل کنند، کمک های مالی خود را برای انکشاف افغانستان در آینده هم جاری نگهدارد.

6.     دست آوردهای گذشته بویژه حفظ حقوق مدنی، حقوق زنان، حق آزادی بیان و شماری از حقوق دیگر در گفتگوهای صلح باید جدی پنداشته شده و حفظ گردد.

7.     در کنار تمام آدرس‌های سیاسی، عالمان دین، بزرگان و متنفذین قومی  به سطح کشور؛ حضور فعال جوانان و زنان در گفتگو‌های صلح باید به شکل جدی در نظر گرفته شود.

8.     جوانان پکتیکا فرصت فعلی صلح را یک چانس زرین، طلایی و تاریخی دانسته و از این فرصت باید به منظور پایان دادن جنگ بدبخت چندین دهه گذشته استفاده اعظمی شود و هر جناح که در استفاده از این فرصت غفلت کند، جناح یاد شده به مردم، نسل های آینده و تاریخ کشور مسوول خواهند بود.

 

جرگه صلح نسل نو و جوانان پکتیکا

پکتیکا افغانستان

یکشنبه 8 حمل 1400 / 28 مارچ 2021

اشتراک گزاری از طریق