عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بغلان

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بغلان


بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بغلان به همکاری گروپ تماس جوانان برای صلح به روز پنج شنبه ، ۹ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه‌ای این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.

 

بورد‌رهبری سکرتریت:

۱. حسن گل الکوزی، رییس سکرتریت ولایتی بغلان

۲. نوید شکور زاده، معاون سکرتریت ولایتی بغلان

۳. اسکرا نوری، معاون سکرتریت ولایتی بغلان

۴. عبدالله قادری، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی بغلان

۵. محمد منیر اسحق زاده، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی بغلان

۶. سلما حیدری مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی بغلان

۷. نصرت الله صدیقی معاون هیئت نظارت

۸. زحل سروری عضو هیئت نظارت

۹. نور گل اندړوال، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی بغلان

۱۰. بختیار سروری، معاون دارالانشاء

۱۱. آدم خان پټان، عضو دارالانشاء

۱۲. آریانا پارسی، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی بغلان

۱۳. محمد عالم بارکزی، معاون کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

۱۴. آمنه وردگ، عضو کمیته رسانه ها و سخنگویی

۱۵. افغان گل سلطانی، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

#تذکر: مطابق ماده شانزدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند.

۱۶. اسلام الدین نورزی، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی بغلان

۱۷. نجمه سادات، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

۱۸. شیر محمد مرادی، عضو کمیته ارتباطات

۱۹. عبدالجلیل رحیمی، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی بغلان

۲۰. فروزان یعقوبی، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

هیئت رییسه بورد مشورتی سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بغلان:

۲۱. احمد فواد فروغ، رییس بورد مشورتی بغلان

۲۲. عبدالبشیر آخندزاده، معاون بورد مشورتی

۲۳. نفیسه محمدی صافی، منشی بورد مشورتی

 

با احترام

دفتر مطبوعاتی و سخنگویی گروپ تماس جوانان برای صلح

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان بغلان

۹ ثور ۱۴۰۰ / ۲۹ اپریل ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی بغلان

اشتراک گزاری از طریق