عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت خوست

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت خوست
 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت خوست از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز پنجشنبه، ۹ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.


بورد‌رهبری سکرتریت:

۱. طاهرجان خیال، رییس سکرتریت ولایتی خوست

۲. حبیب الله اسمعیل خیل، معاون سکرتریت ولایتی خوست

۳. عبدالروف ژمن، معاون سکرتریت ولایتی خوست

۴. نسیم ملگری، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی خوست

۵. وزیره سادات، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی خوست

۶. محمد افضل افضلی، مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی خوست

۷. بشرا حرمت، عضو هیئت نظارت سکرتریت

۸. ایوب حقمل، عضو هیئت نظارت سکرتریت

۹. رحمت الله سروری، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی خوست

۱۰. باورالدین باوری، معاون دارالانشاء


نوت: برای دارالانشاء نظر به ضرورت براساس تصمیم رییس سکرتریت ولایتی خوست اعضاء معرفی می‌گردد.

۱۱. زرولی خشنود ، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی خوست

۱۲. عبدالهادی وحدت، معاون کمیته رسانه ها و سخنگویی

۱۳. نقیب الله دوست، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی


تذکر: مطابق ماده هفدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند و در صورت نیاز در تعداد اعضای آن نیز افزایش به عمل میاید.

۱۴. علی شاه آماده، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی خوست

۱۵. میکائیل کمال، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

۱۶. هاشم قیومی، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

۱۷. ملنگی پکتیاوال، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت


نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی خوست معرفی می‌گردند.

۱۸اخترگل وفا، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی خوست

۱۹. انجینر حضرت الله، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۰. عثمان ولسمل، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۱. منظور خان، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ


نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی خوست معرفی می‌گردند.


با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان خوست

دفتر رسانه ها و سخنگویی گروپ تماس

۹ ثور ۱۴۰۰ / ۲۹ اپریل ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی خوست

اشتراک گزاری از طریق