عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت سمنگان

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت سمنگان

سکرتریت ولایتی سمنگان

 

رهبری گروپ تماس نشست مشورتی را با تیم برگزاری، روئسا و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه صلح نسل نو و جوانان سمنگان برگزار کرد.

 

در این نشست گزارش از فعالیت‌های گروپ تماس جوانان برای صلح ارائه گردیده و به منظور هماهنگی بیشتر میان اعضای جرگه و گسترش برنامه‌ها و طرح‌های بعدی در این ولایت؛ سکرتریت جرگه صلح نسل نو و جوانان ایجاد گردید.

 

سمنگان-افغانستان

 9 جدی 1399

 

تیم سکرتریت ولایتی سمنگان

وحید الله سهیل مسوول دفتر هماهنگی با ولایت گروپ تماس است. او لیسانس حقوق و ماستری اداره و پالسی عامه از دانشگاه کابل دارد. وی تجربه کار با نهاد‌های ملی و بین المللی از جمله   UN WOMENنهاد سازمان ملل متحد برای زنان، موسسه شهدا،   USIP انستیتیوت صلح امریکا برای صلح و کمیسیون شکایات انتخاباتی، منحیث کمیشنر ولایتی را دارد. وحید الله سهیل فعالاَ در چند  دانشگاه‌ خصوصی تدریس می‌نماید

احمد بکتاش بریالی مسوول دفتر هماهنگی با قربانیان جنگ، گروپ تماس است. بریالی با عضویت در دارالانشاء برگزاری جرگه ملی صلح جوانان افغانستان عملاً در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قدم‌گذاشت. وی عضو بورد موسسان شبکه اصلاح و تغییر است و در رشته قضاء و څارنوالی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل فارغ گردیده است. او دوره ستاژ حقوقی را سپری نموده و فعالاَ به عنوان وکیل مدافع کار می‌کند

اشتراک گزاری از طریق