عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت ننگرهار

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت ننگرهار


 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت ننگرهار از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به روز سه شنبه، ۱۸ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید.

بورد‌رهبری سکرتریت:

1.     استاد نثار احمد آزاد، رییس سکرتریت ولایتی ننگرهار

2.     استاد ویس عزیزی، معاون سکرتریت ولایتی ننگرهار

3.     شگوفه عرفان، معاون سکرتریت ولایتی ننگرهار

4.     اسدالله حکیمی، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی ننگرهار

5.     کمال الدین څپاند، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی ننگرهار

6.     صدیق الله صدیقی، مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی ننگرهار

7.     عبدالاحد خادم، عضو هیئت نظارت سکرتریت

8.     مرتضی درانی، عضو هیئت نظارت سکرتریت

9.     محمد همدرد، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی ننگرهار

10.  پروانه حسینی، معاون دارالانشاء

11.  احسان الله محسن، عضو دارالانشاء

12.  ولی محمد بادیزی، عضو دارالانشاء

13.  فضل الله فضلی، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی ننگرهار

14.  رخشانه عمرزی، معاون  کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

15.  سیف الله صادقی ، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

16.  اسد آشنا، عضو کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

17.  سید ولی سیرت، عضو کمیته رسانه ها و سخنگویی

تذکر: مطابق ماده هدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند.

۱۸. حفیظ الله پوپل، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی ننگرهار

۱۹. نعمت الله کاکړ، معاون کمیته ارتباطات سکرتریتظ

۲۰. نادره توخی، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

۲۱. سید مسعود وهاب زاده، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

۲۲. اصیل زارع، عضو کمیته ارتباطات سکرتریت

نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی ننگرهار معرفی می‌گردند.

۲۳آغا ولی بارانی، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی ننگرهار

۲۴. اسدالله وفا، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۵. نعمت الله محمدی، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

۲۶. علی احمد حنیفی، عضو کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته از بورد مشورتی سکرتریت ولایتی ننگرهار معرفی می‌گردند.

۲۷. رفیع آزاد، مسوول  بورد مشورتی سکرتریت ولایتی ننگرهار

۲۸. محمد رضاء اسلمی، معاون بورد مشورتی

۲۹. عزت الله خپلواک، منشی بورد مشورتی


با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ننگرهار

دفتر رسانه ها و سخنگویی گروپ تماس

۱۱ ثور ۱۴۰۰ / ۱ می ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی ننگرهار

اشتراک گزاری از طریق