عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فراه

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فراه
 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت فراه از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به تاریخ ۲۸ ثور ۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون برگزاری، مسوولان و منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه جرگه این ولایت توسط هیات موظف برگزاری انتخابات بطور انتخابی ایجاد گردید، که ۱۷ عضو دارد و در صورت ضرورت در اعضای آن افزایش به عمل میاید.

#بورد‌رهبری سکرتریت‌:

۱. محمد عوض دانیال، رییس سکرتریت ولایتی فراه

۲. فریما فریور، معاون سکرتریت ولایتی فراه

۳. حامد آریا زمانی، معاون سکرتریت ولایتی فراه

۴. طیبه سلیمانی، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی فراه

۵. امان الله امین، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی فراه

۶. حمیدالله حمیدی، مسوول هیئت نظارت سکرتریت ولایتی فراه

#نوت: معاون و یک عضو هیئت نظارت سکرتریت فراه بر اساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی فراه معرفی می‌گردند.

۷. مجتبی نوری، مسوول دارالانشای سکرتریت ولایتی فراه

۸. فرشته ابراهیمی، معاون دارالانشاء

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضای دارالانشاء براساس مشوره  رییس سکرتریت ولایتی فراه معرفی می‌گردند.

۹. فریبا شریفی، مسوول کمیته رسانه‌ها و سخنگویی سکرتریت ولایتی فراه

۱۰. حکمت الله حمدی، معاون  کمیته رسانه‌ها و سخنگویی

#تذکر: مطابق ماده هدهم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند. در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی فراه معرفی می‌گردند.

۱۱صابره هاشمی، مسوول کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی فراه

۱۲. علی کلانتری، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی فراه معرفی می‌گردند.

۱۳عبدالجبار جبران، مسوول کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی فراه

۱۴. سبنا هاشمی، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

#نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره  بورد رهبری سکرتریت ولایتی فراه معرفی می‌گردند.

۱۵. محمد قاسم حمیدی، مسوول  بورد مشورتی سکرتریت ولایتی فراه

۱۶ نورشاه قانع، معاون بورد مشورتی

۱۷ شبنم مجیدی، منشی بورد مشورتی

با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان فراه

دفتر رسانه ها و سخنگویی گروپ تماس

۲۸ ثور ۱۴۰۰ / ۱۸ می ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی فراه

اشتراک گزاری از طریق