عنوان

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت کنر

کتگوری

برچسب‌ها

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت کنر

 

بورد رهبری سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت کنر به تاریخ ۱۳ جوزا ۱۴۰۰ خورشیدی به همکاری گروپ تماس جوانان برای صلح با اشتراک اعضای کمیسیون برگزاری جرگه، روسا و منشی های کمیته های ده گانه جرگه به شکل انتخابی ایجاد گردید که ۲۹ عضو دارد و در صورت نیاز در آن افزود شده می تواند.

 

#بورد رهبری سکرتریت:

۱. استاد راحت الله صافی رئیس سکرتریت ولایتی کونر

۲. زاهد الله سرتور معاون سکرتریت ولایتی کونر

۳. صفی الله صافی، معاون سکرتریت ولایتی کونر

۴. استاد ادریس سهیل، مشاور سیاسی سکرتریت ولایتی کونر

۵. فهیم صافی، مشاور مطبوعاتی سکرتریت ولایتی کونر

۶. طارق عزیزی، مسوول هیات نظارت سکرتریت ولایتی کونر

۷. فضل الربی جواد، معاون هیات نظارت سکرتریت ولایتی کونر

#نوت: سایر اعضای این هیات بر اساس مشوره  بورد رهبری سکرتریت ولایتی کونر معرفی می‌گردند.

۸. ساجد الله افغانمل، مسوول دارالانشا سکرتریت ولایتی کونر

۹. آصف ننگ قاضی خیل، معاون دارالانشا

۱۰. طیبه وصال، عضؤ دارالانشا

۱۱. هارون صافی، عضؤ دارالانشا

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضای دارالانشاء براساس مشوره  رییس سکرتریت ولایتی کونر معرفی می‌گردند.

۱۲. نظام زهیر، مسؤل کمیته رسانه ها و سخنگوی سکرتریت ولایتی کونر

۱۳. الیاس همت، معاون کمیته رسانه ها و سخنگوی

۱۴. نثار احمد خاکسار، عضؤ کمیته رسانه ها و سخنگوی

۱۵. عبادالرحمن وصال، عضؤ کمیته رسانه ها و سخنگوی

#تذکر: مطابق ماده هفده هم طرزالعمل سکرتریت ولایتی علاوه بر مسوول کمیته رسانه‌ها، معاون و اعضای آن نیز به عنوان سخنگویان ایفای وظیفه کرده و مسوولیت دارند. در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی کونر معرفی می‌گردند.

۱۶. ساجده صافی، مسؤل کمیته تنظیم امور زنان

۱۷. فریده اخندزاده، معاون کمیته تنظیم امور زنان

۱۸. زبیده، عضؤ کمیته تنظیم امور زنان

۱۹. صدیقه، عضؤ کمیته تنظیم امور زنان

۲۰. پلوشه، عضؤ کمیته تنظیم امور زنان

۲۱. مجیب الرحمن همت، مسؤل کمیته ارتباطات سکرتریت ولایتی کونر

۲۲. روح الله کوهستانی، معاون کمیته ارتباطات سکرتریت

۲۳. ضیاء الرحمن کلیوال، عضؤ کمیته ارتباطات سکرتریت

#نوت: در صورت ضرورت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره بورد رهبري سکرتریت ولایتی کونر معرفی می‌گردند.

۲۴. استاد اعجازالحق یاد، مسؤل کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی کونر

۲۵.شاهد الله سنگر، معاون کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ سکرتریت ولایتی کونر

۲۶. عبدالواسع همدرد، عضؤ کمیته هماهنگی با قربانیان جنگ

#نوت: در صورت ضروت سایر اعضاء در این کمیته براساس مشوره  بورد رهبری سکرتریت ولایتی معرفی می‌گردند.

۲۷. داکتر نقیب الله المانزی، مسؤل بورد مشورتی سکرتریت ولایتی کونر

۲۸. بیان الحق علیمی، معاون بورد مشورتی

۲۹. سید  غلام الله سیدا، منشی بورد مشورتی

با احترام

سکرتریت ولایتی جرگه صلح نسل نو و جوانان کنر

دفتر رسانه ها و سخنگوی گروپ تماس

۱۳ جوزا ۱۴۰۰ / ۳ جون ۲۰۲۱

تیم سکرتریت ولایتی کنر

اشتراک گزاری از طریق