گروپ تماس جوانان برای صلح

گروه تماس برای صلح

گروه تماس برای صلح بعنوان یک حرکت ملی صلح خواهی، غیر سیاسی، مخالف جنگ و منازعات مسلحانه و غیر وابسته به افراد و گروه‌های سیاسی، متشکل از فعالان نسل نو و جوانان، به تاریخ 31 اسد 1399 - 22 اگست 2019 جهت ایجاد و تقویت آدرس همه شمول نسل نو و جوانان، دادخواهی برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور، ایجاد فضای صلح آمیز و تلاش برای آشتی ملی، تفاهم از طریق گفتگو و راه حل‌های سیاسی و خشونت پرهیز، تقویت جایگاه و مشارکت سیاسی زنان، مراجعه به آرا و خواست‌های مردم، حفظ روند مردم سالاری و کسب اقتدار سیاسی از طریق انتخابات، و حمایت از قانون اساسی عادلانه که در آن حقوق تمام اتباع محفوظ باشد تاسیس گردید.

به باور رهبری گروه تماس و جرگه صلح نسل نو و جوانان؛ در دو دهه پسین، چهار محور سیاسی در افغانستان حضور داشتند: ۱ رهبران و تنظیم‌های جهادی ۲ تحریک اسلامی طالبان ۳ تکنوکرات‌های شامل قدرت و ۴ نسل نو و جوانان افغانستان. از این جمله سه محور نخست، در تمام تصامیم سیاسی و نظامی افغانستان حضور فعال داشته اند. اما محور چهارم- نسل نو و جوانان افغانستان که ضمن باورمندی به ارزش‌های اسلامی و ملی، خواهان حضور همه اقوام، زنان و جوانان در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و مشارکت ملی هستند تا کنون نقش فعال نداشته و در تصمیم گیری‌ها دخیل نبوده و همواره قربانی تصمیم‌گیری‌های سه محور نخست شده‌اند.

از دید رهبری گروه تماس «بحران افغانستان راه حل نظامی نداشته و از طریق گفتگو  و تفاهم‌های سیاسی می‌توان حضور معنادار همه مردم و اقشار جامعه در قدرت و ثبات سیاسی در کشور را فراهم کرد.» گروه تماس برای صلح جهت تحقق اهداف خویش و به منظور ایجاد صلح پایدار و ثبات دایمی؛ به فعالیت و تلاش خود با شعار (باهم برای افغانستان) ادامه می‌دهد.

گروه تماس قبلاٌ تحت نام "گروپ تماس جوانان برای صلح" فعالیت می کرد؛ به اساس مشوره و تصمیم رهبری و همکاران گروه تماس و جرگه صلح نسل نو و جوانان بعد از تحولات سیاسی و نظامی 24 اسد 1400 15 آگست 2021 به نام "گروه تماس برای صلح" اختصار گردید


 

چگونگی فعالیت گروه تماس:

1.     گفتگو و تدویر نشست‌ها با رهبری امارت اسلامی/ جانب طالبان، شخصیت‌ها، جریان‌ها و جوانب مطرح سیاسی، علماء، بزرگان، متنفذین، زنان، نهادها و فعالان مدنی، نسل نو و جوانان.

2.     برگزاری جرگه‌ها، کنفرانس‌ها و جلسات با نسل نو و جوانان.

3.     دادخواهی برای حضور و مشارکت معنادار زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی.

4.     دادخواهی برای جلب کمک های مالی و بشردوستانه بین المللی برای افغانستان.

5.     برگزاری جرگه‌‌ها و جلسات در مناطق مختلف و تلاش جهت آشتی و ختم دشمنی‌های محلی و شخصی.

6.     تدویر برنامه‌ها، سیمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و چگونگی اشتغال زایی، آموزش‌های حقوق بشری و چگونگی اعمار صلح، راه اندازی برنامه‌های مشاعره، کتاب خوانی، مقاله نویسی و تورنمنت‌های ورزشی.

7.     برگزاری سیمینارها برای چگونگی ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تجارتی در افغانستان.

 

ساختار تشکیلاتی گروه تماس:

ساختار گروه تماس برای صلح  قرار ذیل است:

1.     بورد رهبری/ اجرایی

2.     رییس گروه تماس

3.     دفاتر و کمیته‌های کاری

4.     جرگه مشورتی

5.     سکرتریت‌های ولایتی

6.     نماینده‌ها در خارج کشور

7.     اتاق فکر