عنوان

جرگه صلح نسل نو و جوانان بدخشان

کتگوری

برچسب‌ها

جرگه صلح نسل نو و جوانان بدخشان

جرگه صلح نسل نو و جوانان بدخشان


جرگه صلح نسل نو و جوانان در ولایت بدخشان از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح به تاریخ 16 سنبله سال 1399 برابر با 6 سپتمبر سال 2020 میلادی برگزار گردید. این جرگه با حضور صدها جوان از 28  واحد اداری این ولایت برگزار گردید.


جرگه صلح نسل نو و جوانان بدخشان شامل سه بخش بود که بخش اول-افتتاحیه برنامه شامل سخنرانی عطیه مهربان معاون گروپ تماس جوانان برای صلح، سنگر امیرزاده رییس گروپ تماس، خلیل احمد متین معاون گروپ تماس، سید نور الله باعث، آصفه کریمی و استوری یزدان پرست بود. بخش دوم جرگه شامل کارهای کمیته‌ها و بخش سوم شامل ارائه خواست‌ها و فیصله‌ کمیته‌های کاری بوده که توسط مسوولان کمیته‌ها ارائه گردید. در همین حال منشی‌های کمیته‌های ده‌گانه قطعنامه جرگه صلح نسل نو و جوانان بدخشان را ترتیب و ارائه کردند.

در اخیر برای تمامی اعضای جرگه لقب "سفیران صلح" از سوی گروپ تماس جوانان برای صلح اهدا گردید.


رهبری گروپ تماس جوانان برای صلح از تیم برگزاری این جرگه صمیمانه تقدیر به عمل آورده و از تلاش های شبانه روزی شان سپاس‌گزاری میکند.

قطعنامه جرگه صلح جوانان و نسل نو ولایت بدخشان

ما جوانان بدخشان در جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت بدخشان که از سوی «گروپ تماس جوانان برای صلح» به روز یکشنبه مورخ 16 سنبله سال 1399 برابر با 6 سپتمبر 2020 برگزار گردید، شرکت نموده و در مورد خواسته‌های جوانان ولایت بدخشان در روند صلح، از حکومت افغانستان، تحریک طالبان و جامعه جهانی و چگونگی پایان یافتن جنگ در کشور و زیان‌های ناشی از جنگ درین ولایت بحث و فیصله‌های آتی را صادر نمودیم:

1.      ما جوانان خواهان صلح پایدار و همه شمول که مبنی بر ارزش های اسلامی و انسانی باشد، استیم.

2.      ما خواهان شمولیت و نقش بارز و هدف مندانه جوانان در پروسه صلح استیم.

3.      ما خواهان حفظ قانون اساسی، سهیم ساختن تمامی اقشار و گروه های مختلف در پروسه صلح، حفظ دست آوردهای 19 ساله، عدالت، مساوات و تکثرگرایی قومی در پروسه صلح استیم.

4.      ما خواهان در اولویت قرار گرفتن پروسه صلح در برنامه های حکومت استیم.

5.      ما خواهان اجماع ملی در میان سیاسیون و صلح بین خودی میان آنان قبل از شروع مذاکرات صلح با طالبان، استیم.

6.      ما خواهان برگزاری نشست های علنی در حضور رسانه ها در جریان مذاکرات و در جریان قرار گرفتن شهروندان افغانستان ازین پروسه استیم.

7.      ما خواهان قرار گرفتن اشخاص با نفود، مدیر و توانا در راس هیئت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان استیم.

8.      ما خواهان ارج گذاری طالبان به پروسه مردم سالاری، احترام گذاری به ارزش های مدرن و کاهش خشونت از جانب آنان در جریان مذاکرات استیم.

9.      ما از طالبان می‌خواهیم نسبت به پروسه صلح متعهدانه عمل نموده و از ایجاد موانع درین پروسه خود داری نمایند.

10. ما خواهان اعلام آتش بس دوجانبه از دو طرف درگیر جنگ استیم.

11. ما خواهان انعطاف پذیری حکومت و طالبان در جریان مذاکره بوده و از آنان خواهشمندیم نیت نیک شان را نسبت به پروسه مذاکرات ثابت بسازند.

12.  ما از جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایگان مان خواهان پایان دادن به جنگ های نیابتی و استخباراتی شان استیم.

13. ما از کشورهای اسلامی می‌خواهیم از تفاسیر رادیکال از دین در جنگ و پروسه صلح کشور جلوگیری نموده و ما را در راستای رسیدن به صلح پایدار همکاری نمایند.

14. ما خواهان نظارت جدی و دقیق جامعه بین الملل از جریان مذاکرات صلح افغانستان استیم.

15.  ما از تمامی کشورهای جهان خواهشمندیم تا به کسانی که در افغانستان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نموده اند، پناه گاه امن ندهند.

16.  ما از طرف‌ های مذاکره خواهشمندیم تا اشخاص با نفوذ، احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی را در جریان مذاکره نادیده نگیرند.

17.  جنگ در ولایت بدخشان سبب دور ماندن دختران از آموزش، ازدواج های اجباری، از بین رفتن زراعت، اقتصاد و عقب ماندگی شده است.

18. جنگ در بدخشان سبب استخراج غیرقانونی، تاراج و قاچاق منابع طبیعی این ولایت شده است.

19.  جنگ در بدخشان سبب محروم شدن مردم از دست رسی به خدمات صحی  رفاه عامه شده است.

20.  ما از حضور و نقش معنادار جوانان در پروسه مذاکرات صلح و نظارت این پروسه از جانب جوانان حمایت می‌کنیم.

 

با احترام

جرگه نسل نو و جوانان - ولایت بدخشان

16 سنبله 1399-6 سپتامبر 2020

اشتراک گزاری از طریق